Posts Tagged ‘Bâkî’

26
Tem

Dünya Hâli Değişir, Ey Gönül

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Genel Güncel

Devlet-i dünyâ içün hergiz ne gam-gîn ol ne şâd
Ber-karar olmaz bilürsin hâl-i âlem ey gönül

Bâkî

(Dünya saadeti için asla ne gamlı ol, ne de sevinçli… Dünyanın hâli bir karar üzere olmaz (değişir) bilirsin, ey gönül!)

Tags: , , ,