Yazarın Tüm Yazıları

İkinci şiir kitabım “Son Hüzün de Çekilir Aramızdan” 2018 yılının sonbaharında Günce Yayınları’ndan çıkmıştı. 74 şiirin yer aldığı kitaptan bir şiirimi sizlerle paylaşmak istiyorum:

KOR

dar kelimeler

sözler dar gece dar

yaklaşırken saatler bir hüznü paylaşmaya

çekilirken kabuğuna bir âşık

münzevi derviş misali teslim ve hür

bir de hüzün bir de

dedim ya dar kelimeler

gözyaşları bile içe sürgün

kor kelimeler

yakar âşığı bir melale kor

ateşler bile sessiz yanar

uzak bir hayale kor

erir gönülde ne varsa ondan başka

bu od tutuşunca başka bir şevk verir

ve bir ve bir hep bir

dedim ya kor kelimeler

yanılmadan anlaşılmıyor

Fahri Kaplan

26
Tem

Dünya Hâli Değişir, Ey Gönül

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Genel Güncel

Devlet-i dünyâ içün hergiz ne gam-gîn ol ne şâd
Ber-karar olmaz bilürsin hâl-i âlem ey gönül

Bâkî

(Dünya saadeti için asla ne gamlı ol, ne de sevinçli… Dünyanın hâli bir karar üzere olmaz (değişir) bilirsin, ey gönül!)

Tags: , , ,

15
Şub

Sezen Bilir Aşkı

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Genel Güncel

Aşk ehlinin sözünde kusur arama aşkı gör

Sözden içeri bin hoş mana var ama aşkı gör

Sezen bilir aşkı sezmeyen nereden bilecek

Aşkın meyi helaldir yorma harama aşkı gör

Fahri Kaplan, 01.02.2022

17
Ağu

Bodrum’da Yazları

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Genel Güncel

bodrum’da yazları

yaşadık hazları

gördük ve hissettik

anlatılmazları

bir tatlı yaz bugün

bir tatlı haz gece

deniz mi gördüğün

o masmavi hece

beyaz evlerdedir

sırrı bir rüyanın

begonvilin aşkı

renginde saklıdır

bir hatıra olur

mavilikten taşan

şimdi kim düşlese

bodrum’da yazları

                                    Fahri Kaplan

İlk mısralarını yıllar önce -belki bir 10 yıl kadar- düşündüğüm bu şiir, 17 ağustos 2020’de bu hâlini aldı… Bodrum’a bir yaz selamlaması sonrası…

13
May

Aynadaki Akşam, İnternet Kitapçılarında

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat, Genel Güncel

İlk şiir kitabım Aynadaki Akşam, internet kitapçılarında:

Kitap Yurdu: https://www.kitapyurdu.com/kitap/aynadaki-aksam/540516.html

Babil: https://www.babil.com/aynadaki-aksam-kitabi-fahri-kaplan

Kırmızı Kedi: https://www.kirmizikedi.com/kitap/urun/be1404164f3c4868988d322a4894cc73


İstanbul Kitapçısı: https://www.istanbulkitapcisi.com/kitap/aynadaki-aksam-kitabi-fahri-kaplan


Sözcü Kitabevi: https://www.sozcukitabevi.com/Kitap/fahri-kaplan-aynadaki-aksam?ref=kitabinabak


Kitap Seç: https://www.kitapsec.com/Products/Aynadaki-Aksam-Fahri-Kaplan-Gunce-Yayinlari-433999.html


Kidega: https://kidega.com/kitap/aynadaki-aksam-356639/detay


Eganba: https://www.eganba.com/aynadaki-aksam-kitabi-fahri-kaplan


Kitap 365: https://www.kitap365.com/kitap/aynadaki-aksam/340696?ref=kitabinabak


Kitap Al: https://www.kitapaloku.com/urun/430840/kitap/gunce-yayinlari/fahri-kaplan/aynadaki-aksam/

Kitabımı, internet dağıtımcı ve kitapçılarına ulaştıran Günce Yayınları’na teşekkür ediyorum.

Fahri Kaplan, Aynadaki Akşam, Şiiri Özlüyorum Kitaplığı, 2017, 96 sayfa.

Tags: , , , ,

4
Şub

Şair Haşmet’in Nasihati: Dünya Kiri için Özünü Yaralama

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

18. yüzyılda yaşamış şair Haşmet’ten dünyanın kiri ile gönlü yaralamamaya dair güzel bir beyit:

Dâğ dâğ etme özün çirk-âb-ı dünyâ celbine

Cismini sûrâh sûrâh eyleme sünger gibi

(Haşmet)

(Özünü dünyanın kirli suyunu kendine çekmek için yara bere içinde bırakma. Cismini sünger gibi delik deşik eyleme.)

Cân verme gam-ı aşka ki aşk âfet-i cândur
Aşk âfet-i cân olduğı meşhûr-ı cihândur

Sûd isteme sevdâ-yı gam-ı aşkda hergiz
Kim hâsıl-ı sevdâ-yı gam-ı aşk ziyandur

Her ebru-yı ham katlüne bir hancer-i hûn-rîz
Her zülf-i siyeh kasduna bir ef‘î yılandur

Yahşi görinür sûreti meh-veşlerün ammâ
Yahşi nazar etdükde ser-encâmı yamandur

Aşk içre azâb olduğın andan bilürem kim
Her kimse ki âşıkdur işi âh u figândur

Yâd etme kara gözlülerün merdüm-i çeşmin
Merdüm deyüp aldanma ki içdükleri kandur

Ger derse Fuzûlî ki güzellerde vefâ var
Aldanma ki şâir sözi elbette yalandur

(Fuzûlî, “Leylâ vü Mecnûn”dan. Annesi Mecnûn’a aşka gönül vermemesini öğütledikten sonra bu şiiri zikreder.)
———-

Günümüz Türkçesiyle:

Can verme aşk derdine, aşk canın afetidir
Aşkın can afeti olduğu dünyaca meşhurdur

Aşk gamındaki sevdadan asla fayda umma
Ki aşk gamının sevdasının kazancı ziyandır

Her büklümlü kaş seni katletmek için kan dökücü bir hançer,
Her siyah saç seni katletmeye bir engerek yılandır

Aya benzeyen güzellerin sureti güzel görünür ama
Güzelce bakılırsa akıbeti yamandır

Aşkın içinde azap olduğunu ondan bilirim ki
Her kim aşıksa işi ah ve figandır

Kara gözlülerin göz bebeklerini yâd etme
Bebek deyip aldanma ki içtikleri kandır

Eğer Fuzûlî: “Güzellerde vefa var” derse
Aldanma ki şair sözü elbette yalandır

_______

Şiir metninin alındığı kaynak: Fuzûlî, Leyla ve Mecnun, Kültür Bakanlığı e-kitap, Hazırlayan: Muhammet Nur Doğan

Günümüz Türkçesiyle anlamı: Fahri Kaplan

1
Şub

Boş bulundu câm-ı mey (Şeyh Gâlib)

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

Boş bulundu câm-ı mey oldu tanîn-endâz-ı aşk
Yoksa çıkmaz rind-i pür-irfândan âvâz-ı aşk

(Şeyh Gâlib)

“Şarap kadehi boş bulundu ve “aşk” diye çınlar oldu. Yoksa irfanla dolu rindden “aşk” sesi çıkmaz.”

İrfan ile dolu olan rind; kâl (söz) ehli değil, hâl ehlidir. Yani hâli aşkla doludur, söze ne hacet! Eğer “aşk” diye söylemişse, o an boş bulunmuştur. Tıpkı dolu iken hiç ses çıkarmayan kadehin boş bulunduğunda hafif bir temasta çınlaması gibi.

29
Kas

Fahri Kaplan’ın Yeni Şiir Kitabı “Câm-ı Aşk” Yayında

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

“İyi şiir yazmak hayatı ve insanı yoğun hissetmekle mümkün olabilir ancak. Duygular kalemin ucunda sözcük haline gelmeden önce kalpte hayat bulur ve şekillenir. Yazı sadece kalbin kâğıda yansımasıdır. Şiir bununla da sınırlı değildir. Kalpteki duyguların hangi sözcüklerle ifade edilebileceğini bilmek gerekir. Eskilerin zevk-i selim dedikleri estetik güzelliğe dair birikim burada devreye girer. Fahri Kaplan yeni şiir kitabında bahsettiğimiz iki işi aynadan yansıyan bir görüntünün saflığıyla ortaya koyuyor. Şiirlerinde divan edebiyatı alanındaki yoğun bilgisi hemen göz çarpıyor. Bu sayede yüzyıllar boyunca çoğalmış olan şiirsel güzelliğin birikimini günümüz okuyucusunun önüne getirebiliyor. Söz konusu güzellik deryasından hangi damlaların döküleceğine, aşk kadehinden kaç yudum içileceğine ise şairin gönlü karar veriyor tabii ki.

 

Önceki eserlerinde şairlik yeteneğini ispatlamış olan Fahri Kaplan’ın Câm-ı Aşk adını taşıyan bu kitabının da okuyuculardan benzer takdiri toplayacağı anlaşılıyor. Her mısrasında Baki, Fuzuli, Galip, Yunus gibi zirve isimlerin sesini duyduğumuz şiirler kimilerince yok olduğu iddia edilen bir zevkin devam ettiğini gösteriyor. Günümüzde edebiyata musallat olan teknik kurgucu anlayışın dışında kalan, “özünde peyda olan alevle tutuşan” samimi şiirlerin şairine teşekkür etmekten başka ne denebilir ki?”

(Veli Uğur)

Câm-ı Aşk‘ın temin edilebileceği bazı internet kitapçıları şöyle:

KİTAP YURDU: https://www.kitapyurdu.com/yazar/fahri-kaplan/201571.html

BABİL: https://www.babil.com/cam-i-ask-kitabi-fahri-kaplan

Tags: , , , , , ,

30
Eyl

Şiir Estetiğine Dair

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

-Bu yazı, “Mavi Yeşil” dergisinin 119. sayısında (Eylül – Ekim 2019) yayımlanmıştır.-

Şiir, diğer sanat dalları gibi, hayatı güzelleştirmenin, güzel kılmanın yollarından biridir. Şeyh Gâlib’in Hüsn ü Aşk’ında Aşk, Hüsn’ü yani güzelliği aramak için çetin yolculuklardan, maceralardan, imtihanlardan geçer ve sonunda Hüsn’e kavuşacağı iksiri taşıyan kalp kalesine ulaşır. Orada görür ki aşk, hüsn’den; hüsn (güzellik) de aşktan farklı değilmiş. Hâlis bir şiir için de bu söylenebilir sanırım. Şiir güzellik, güzellik de şiirdir. Başka bir deyişle hakiki şiir aynıyla güzelliktir.

Bu yazıda, şiir estetiğine dair bazı görüşlerimi öz ifadeler ve bunların açılımları ile sunmak istiyorum. Buna benzer görüşler, elbette ilk defa bu satırların yazarı tarafından dile getirilmiyor. Başta Hâşim ve Yahya Kemal olmak üzere pek çok ismin ve okuduğum, hoşlandığım şiirlerin yansıması var elbet bu görüşlerde. Şiir estetiği dediğimizde zevk sahibi olanların benzer noktada buluşması gayet tabii olsa gerek. Nef‘î’nin dediği gibi: “Ehl-i dil birbirini bilmemek insâf değil”. Bununla birlikte buradaki görüşlerin kendi bakış ve yorumumla ifade edildiği ve sadece beni bağladığını belirtmeliyim. Buradaki her bir görüşü estetik/güzel şiirin, hâlis söz ufkunun yolunda atılan adımlar olarak görmek de mümkündür.

Adımlarımızın hep iyi ve güzel olana gitmesi dileğiyle…

Yazının devamını academia sayfamdan okuyabilirsiniz: 

https://www.academia.edu/40423011/Şiir_Estetiğine_Dair

Fahri Kaplan

Tags: , , ,

8
Ağu

rind şeyhülislâm

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

mey âşık u rinde olmaz harâm yahyâ
aşkla dolu şi’rin câm üzre câm yahyâ
bir fetvâyla onu sen helâl edersin
değil mi ki adın şeyhülislâm yahyâ

fahri kaplan

Şiirin yer aldığı kitap: Câm-ı Aşk
https://www.kitapyurdu.com/kitap/cami-ask/522693.html

Mahur Beste dergisinin 7. sayısında yayımlanan Hilmi Yavuz’un “Kayboluş Şiirleri”nde Kayboluş’un Görünümleri yahut “Ref’-i Taayyün” başlıklı yazımı “academia” sayfamdan okuyabilirsiniz.

Yazıya doğrudan ulaşabileceğiniz bağlantı adresi:

https://www.academia.edu/39199018/Hilmi_Yavuzun_Kayboluş_Şiirleri_nde_Kayboluşun_Görünümleri_yahut_Ref-i_Taayyün_

academia sayfa adresim: https://msku.academia.edu/FahriKaplan

Fahri Kaplan

20
Mar

Derbeder (şiir)

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

DERBEDER

bunca hatıra beni bekliyor
bir gül kurusu loş yankılarda
hayal ve melal çağları
sisle dolmuş eski taş yol
kanadıkça kanıyor
bir gül çok uzaklarda
avare mevsim geçişleri
zaman derbeder

bir güne böyle başlamıştım
geceyi böyle kımıldatmıştım sessiz uykularda
ışıklar sönerken içimdeydi mum

yalnızlığın gri tonu
perdelerin ardındaki hayal
ve böylece bildim kaybolduğumu
ve böylece pürtelaş
bitmiyor bitse de bordolaşmış melal

bir sarı güze
bir parlak yaza
gönlümü basa basa
ısmarladım o duyguyu

yıllar beklerken erimekte
kanadım kırık
düşlerim çiğ

Fahri Kaplan
18 Mart 2019, Muğla

Tags:

7
Oca

Aşktan Yana (şiir)

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

AŞKTAN YANA

 

ben bu şevkle uyuyayım biraz

karlar yüzümü silmeden

yok öyle değil dayanayım

kendi kalesinde sırlı kalem

kabuğuna sığınmış bir aynayım

 

tutmayın beni sabah çıkarın

yaşatmadan bırakmayın geceyi

oysa kırmızı ve sarhoş bir balığın

yarım kalan düşleri kadar

sahipsiz sanırdım oysa her şey kuşatılmış

 

dönsün dünya

yanayım biraz

 

biraz daha dolanayım

bu kar bitmeden

yarın olmuş gibi kanayım

yoksa ıssızlık daha çekilmeden

el verin biraz daha kış

 

eskiden hep yazı severdim

bahar ve yaz

şimdi yazda yazdan

kışta kıştan yanayım

yanayım geçmiş bir güzden

 

yansın dünya

ben aşktan yanayım

 

Fahri Kaplan

6 Ocak 2019, Muğla

Tags:

15
Kas

Son Hüzün de Çekilir Aramızdan Yayında

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat, Genel Güncel

İkinci şiir kitabım “Son Hüzün de Çekilir Aramızdan” Günce Yayınları’ndan çıktı. Kitabı internetten temin edebileceğiniz adresler:

KİTAP YURDU: https://www.kitapyurdu.com/…/479860.html&manufacturer_id=20…

BABİL: https://www.babil.com/son-huzunde-cekilir-aramizdan-kitabi-…

BKM: https://www.bkmkitap.com/son-huzunde-cekilir-aramizdan

NOBEL: https://www.nobelkitap.com/son-huzunde-cekilir-aramizdan-38…

KİTAP SEÇ: https://www.kitapsec.com/…/Son-Huzunde-Cekilir-Aramizdan-Fa…

EGANBA: https://www.eganba.com/…/son-huzunde-cekilir-…/9786058215689

ATLAS: https://www.atlaskitap.com/son-huzun-de-cekilir-aramizdan-2…

ODA KİTAP: https://www.odakitap.com/son-huzunde-cekilir-…/9786058215689

KİTAP DENİZİ: https://www.kitapdenizi.com/son-huzunde-cekilir-aramizdan

KİTAP AMBARI: https://www.kitapambari.com/fahri-kaplan-son-huzunde-cekili…

KİTAP BURADA: https://www.kitapburada.com/son-huzunde-cekilir-aramizdan-p…

Fahri Kaplan, “Son Hüzün de Çekilir Aramızdan”, Günce Yayınları, Ekim 2018, Ankara.

Tags: , , , ,

27
Ağu

Vahdet Şarabının Sarhoşu

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

Fuzûlî’den bir beyit:

Kimi hüşyâr görsen sen ana vir câm ey sākī
Bi-hamdillâh Fuzûlî mestdür vahdet şarâbından

(Ey saki, kimi ayık görürsen sen ona kadeh ver. Allah’a hamd olsun, Fuzûlî vahdet şarabından sarhoş hâldedir)

Tags: ,

27
Ağu

Kadîm Meclis (şiir)

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

kurulsun yine o rindâne meclisimiz
içinde bir mutrib bir de şuh sâkî olsun
ve de kasîdeler okuyalım nef’î’den 
elimizde bir de dîvân-ı bâkî olsun

bir gazelle bizi mesrûr eylesin yahyâ
yine şen şarkılar ile şakısın nedîm
açılsın perdeler fuzûlî ve gâlib’le
şevk ile söylensin dillerde şi’r-i kadim

fahri kaplan

Şiirin yer aldığı kitap: Câm-ı Aşk
https://www.kitapyurdu.com/kitap/cami-ask/522693.html

Tags:

19
Tem

Rindlerin Dilinden (şiir)

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

rindlerin dilinden

kadehinden içtik demin
bize hayat sunan Cem’in
ettik aşıklığa yemin
olduk kalbimizden emin
bize hayat sunan Cem’in
kadehinden içtik demin

olduk hepimiz meye râm
değildir o bize harâm
bu mecliste binlerce câm
döndürdük mestiz tastamâm
değildir o bize harâm
olduk hepimiz meye râm

kim giderse bu râh üzre
aslâ gitmez günâh üzre
gidense mal ü câh üzre
yarın gider o âh üzre
asla gitmez günâh üzre
kim giderse bu râh üzre

zâhid etme bizi itâb
içtiğimiz başka şarâb
ne bâdedir o ne de âb
hem coşturur hem verir hâb
içtiğimiz başka şarâb
zâhid etme bizi itâb

kadehinden içtik demin
bize hayat sunan Cem’in
ettik aşıklığa yemin
olduk kalbimizden emin
bize hayat sunan Cem’in
kadehinden içtik demin

fahri kaplan

Şiirin yer aldığı kitap: Câm-ı Aşk
https://www.kitapyurdu.com/kitap/cami-ask/522693.html

Tags:

15
Tem

Eski Günler (şiir)

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

ESKİ GÜNLER

Bir gün gidiverir o güzel günler
Geride bırakır hoş bir hâtırâ
Arkada kalsa da bitmez hiç dünler
Mâzîdeki günler gelir hatıra

Özleriz geçmişi geldikçe yâda
Onlardır insanı tutan dünyâda
Dökmeyi isterdim bir gün kağıda 
Sığamaz ne mümkün bir kaç satıra

Fahri Kaplan

Tags:

14
Tem

Elem Gazeli (şiir)

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

elem gazeli

ne akıl anlar derdi ne de kalem konuşur
herkes dilini yutar yalnız elem konuşur

kâh kanatlanıp uçar kâh yolda yürüyemez
bir garip tûtî gönül hem susar hem konuşur

aşktan yüz çevirmemi söylüyor bana zâhid
kötü nazarlı olan elbette kem konuşur

âşıklar dert küpüne mey döktükçe bu bezmde
ehl-i riyâ konuşmaz yalnızca Cem konuşur

aşk derdine düşeli rüsvâ etti kendini
fahrî’nin cinnetini şimdi âlem konuşur

Fahri Kaplan

Şiirin yer aldığı kitap: Câm-ı Aşk
https://www.kitapyurdu.com/kitap/cami-ask/522693.html

Tags:

14
Tem

Câm-ı Aşk (şiir)

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

CÂM-I AŞK

O ay yüzlü sâkî yine câm getirdi.
döktükçe şarâbı gamı tâm getirdi

kazancımız yoktur lâl dudaktan başka
bu aşk bize ne mülk ne de nâm getirdi

bu gönüldür beni aşkla mecnun eden
Zannetme bu hâle lale-fâm getirdi

O’ndan ne gelirse hoşnuduz biz zîrâ
kulunu âleme Hakk’a râm getirdi

aşkla yanma vakti yine geldi Fahri
o ay yüzlü sâkî yine câm getirdi

Fahri Kaplan

Şiirin yer aldığı kitap: Câm-ı Aşk
https://www.kitapyurdu.com/kitap/cami-ask/522693.html

Tags:

14
Tem

Âşığın Dünyası (şiir)

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

ÂŞIĞIN DÜNYÂSI

Terketse de bizi mühim mi neş’e
Çok zamandan beri dostuz melâlle
Ufkumuz açıktır binbir hâyâlle
Gülüp kâm almaktan yanıp kemâlle
Aşk nedir anladık, düştük ateşe

Zannetme uçar da gider bu küller
Bir kaknüs kuşudur gönül, zağ değil 
Sînemde gördüğün nârdır, dağ değil 
Gönül pervânedir, âh, çerağ değil
Bülbüle zulümden bıkar mı güller

Yansak da etmeyiz aşktan şikâyet
Biz müreccah gördük onu her zevke
Muhtaç da değiliz o yüzden şevke
Talebimiz ise asla yok fevke
Âşıklık pâyesi eyler kifâyet

Fahri Kaplan

Tags:

8
Tem

Bülbülün Keyfini Bozan (şiir)

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

bülbülün keyfini bozan

her eylül havaya sızan
hafif ve ince bir hazân
başka değil odur ancak
bülbülün keyfini bozan

ne hüzün bulduğu safâ
ne gülün ettiği cefâ
değil o yâr-i bî-vefâ

hafif ve ince bir hazan
her eylül havaya sızan
bülbülün keyfini bozan
başka değil odur ancak

fahri kaplan

Tags:

8
Tem

Hafif Hisler (şiir)

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

hafif hisler

deniz ________ dalga
______ dalga ______ gelen

mâvi mâvi a
_________k
__________a
_________n büyü
daha mı hafif kuş tüyü
suyun verdiği hislerden

martılar vermekte haber
sanki güzel yarınlardan
bahre açılıp kenardan

gönül yola çıkmak ister

öyle bir yol ki sonsuza
gitmekte burdan sıyrılıp
derim – fenâ dan a y r ı l ı p – :
‘tâlip değilim O’nsuza!’

daha mı hafif kuş tüyü
suyun verdiği hislerden

fahri kaplan

Tags:

5
Tem

Çocukluğa Hasret (şiir)

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

çocukluğa hasret

bakmayın yaşadığıma beton duman arasında
çocukluk günlerim geçti çayır çimen arasında
ah ne güzeldi o günler bir rü’yâ tadında geçti
rûhum o fânî iksirden sadece bir defâ içti
bir daha verilse o mey öyle kanar ve coşardım
belki ölünceye dek o sarhoşlukla yaşardım
şimdiyse yirmide söndü hayatın o güzel rengi
meğer ne zormuş kişinin bu kahpe nefsiyle cengi
ah o çocukluk günleri ne kadar içten ve temiz
renkli hülyâlarım nerde tatlı günler nerdesiniz

fahri kaplan

Tags: ,

5
Tem

Piyâle Biterken (şiir)

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

piyâle biterken

senle hâşim’in şi’rini okuduğumuz bir akşam
bir elimizde piyâle öbür elimizde de câm
yudumladığımız ateş bitiyordu yavaş yavaş
bitip göl saatlerine gidiyordu yavaş yavaş

ah hâşim! bu saatlerde kamış olmuş da inlemiş
gālibâ böyle her akşam gölün sesini dinlemiş

fahri kaplan

Tags: , ,

3
Tem

Hasret Şarkısı (şiir)

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

hasret şarkısı

ne cânânla sohbet ne dostla ülfet vardır
sanma sensiz geçen günlerde lezzet vardır
güzel günlerden çileye hicret vardır
şimdi gözlerde yaş gönülde hasret vardır

saat vaktin doldu der iki kez vurunca 
ağlarım cânânla muhabbet durunca
derim dostlar bana ahvâlimi sorunca
şimdi gözlerde yaş gönülde hasret vardır

fahri kaplan

Tags:

3
Tem

İştiyâk (şiir)

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

iştiyâk

çalınsın âh yine çalınsın sazlar
ve de geri gelsin o eski yazlar

yine meclislere doluşsun yârân
edelim muttasıl sohbet-i cânân

konuşalım yine kadehler elde
hani konuşmuştuk bezm-i ezelde

o âb-ı hayâtı içip kanalım
yanalım aşkıyla O’nun yanalım

diyelim: “âlemin en mes’ûdu kim”
cevâbını ise tek biz bilelim

bilinmesin orda gündüz ve gece
bir ân yaşayalım biz gönlümüzce

çalınsın âh yine çalınsın sazlar
ve de geri gelsin o eski yazlar

fahri kaplan

Şiirin yer aldığı kitap: Câm-ı Aşk
https://www.kitapyurdu.com/kitap/cami-ask/522693.html

Tags:

3
Tem

Tatsız Yaz (şiir)

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

tatsız yaz

uğradı gönlümüz yine hüsrâna
bir tat almadan biz geçti yine yaz
ah o güzel mevsi hiç vermedi haz
işte bu dokunur en çok insana

üzülürmüş kişi alamazsa kâm
Titretmezse gönlü bülbülün dili
meftûn eylemezse bahçenin gülü
yaz güzelliklere etmez ise râm

fahri kaplan

Tags:

2
Tem

Muzdarib Âşık (şiir)

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

muzdarib âşık

                              aşk bir şem’-i ilâhîdir benem pervânesi
                              şevk bir zencîrdir gönlüm onun dîvânesi
                              (hayalî bey)

ızdırâb yüklü haykırış vardır
dilden dökülen her bir hecede
el açıp Hakk’a yalvarış vardır
rahmet umulan her bir gecede
ızdırâb yüklü haykırış vardır

kimseler sormaz niye ağlarım
ehl-i keyf bizi nereden bilsin
hâlim nicedir diye ağlarım 
bilsem yoluna nasıl gidilsin
kimseler sormaz niye ağlarım

oldum yolunun bir dîvânesi 
kolumda zincir, sana esirim
aşkın bir mumdur, ben pervânesi
canımı şevkle sana veririm
oldum yolunun bir dîvânesi

fahri kaplan

Tags: