Archive for Ağustos 27th, 2018

27
Ağu

Vahdet Şarabının Sarhoşu

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

Fuzûlî’den bir beyit:

Kimi hüşyâr görsen sen ana vir câm ey sākī
Bi-hamdillâh Fuzûlî mestdür vahdet şarâbından

(Ey saki, kimi ayık görürsen sen ona kadeh ver. Allah’a hamd olsun, Fuzûlî vahdet şarabından sarhoş hâldedir)

Tags: ,

27
Ağu

Kadîm Meclis (şiir)

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

kurulsun yine o rindâne meclisimiz
içinde bir mutrib bir de şuh sâkî olsun
ve de kasîdeler okuyalım nef’î’den 
elimizde bir de dîvân-ı bâkî olsun

bir gazelle bizi mesrûr eylesin yahyâ
yine şen şarkılar ile şakısın nedîm
açılsın perdeler fuzûlî ve gâlib’le
şevk ile söylensin dillerde şi’r-i kadim

fahri kaplan

Şiirin yer aldığı kitap: Câm-ı Aşk
https://www.kitapyurdu.com/kitap/cami-ask/522693.html

Tags: