Archive for Haziran 29th, 2018

29
Haz

Meclis-i Rindân

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

meclis-i rindân

zâhide zindândır bu meclis
ka’be-i rindândır bu meclis

câhillerin dergâhı sanma
mekteb-i irfândır bu meclis

bülbül öter sahnında dâim
çünkü gülistândır bu meclis

aşka inanmazlar da gelsin
kalbsize bürhândır bu meclis

bahtsız olan sevmezse derd mi
bizlere cânândır bu meclis

bunda nasıl olmaz ki fahrî
ka’be-i rindândır bu meclis

fahri kaplan

Şiirin yer aldığı kitap: Câm-ı Aşk
https://www.kitapyurdu.com/kitap/cami-ask/522693.html

Tags:

29
Haz

Özlenen Şiir (şiir)

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

ÖZLENEN ŞİİR

Ben bir şiir isterim dostlar
Kendinde toplasın güzellikleri
Ne varsa dilinde has şâirlerin
Cem etsin onları mısralarında

Âhengini alsın Yahyâ Kemâl’den
Necip Fâzıl versin derinliğini
Duyulsun Bâkî’nin muhteşem sesi
Ve de hissedilsin Yûnus nefesi
Şarkıları kadar zarîf Nedîm’in
Bağdatlı Fuzûlî kadar da gamlı
Nef’i kasidesince ihtişâmlı
Şeyh Gâlib’den alsın hayallerini.
Hâşimce duyursun melâllerini.

Ben bir şiir özlerim dostlar,
Kendinde toplasın güzellikleri.

Fahri Kaplan

Tags: