Archive for Haziran 28th, 2018

28
Haz

Ah Çocukluk (şiir)

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

ah çocukluk

ah çocukluk sen ne tatlıydın
bazen yaya bâzen atlıydın
bazen kuş gibi kanatlıydın
ah çocukluk! Sen ne tatlıydın

şimdi andıkça böyle seni
unuturum sanki ben beni
ne kadar isterdim dönmeni
ah çocukluk sen ne tatlıydın

fahri kaplan

Tags:

28
Haz

Şi’r-i Bâkî (şiir)

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

şi’r-i bâkî

câm-ı şi’r-i bâkî ne büyülü şey ki
tadına doyulmaz öyle hoş bir mey ki
onu bir kez içen körkütük mest olur
câm-ı cem sarhoşu yanında pest olur
bilemedim onu eşsiz bir şiir mi
yoksa meftûn eden büyük bir sihir mi
o ne hoş bir sâda, o ne zarîf hayâl
okuyanı kaplar anlatılmaz bir hâl
ne müthiş bir üslûp ki bir şiir bir gazel
ancak olabilir bu ölçüde güzel

sakın bana şarâb sunmayasın sâkî
beni sarhoş etti zâten şi’r-i bâkî

fahri kaplan

Şiirin yer aldığı kitap: Câm-ı Aşk
https://www.kitapyurdu.com/kitap/cami-ask/522693.html

Tags:

28
Haz

Bülbül-i Şeydâ (şiir)

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

bülbül-i şeydâ

inledi bahçemde bülbül Kays gibi
bir şiir yazdı ki İmr’ül-Kays gibi
o şevkli sesle derdini şakıdı
âh bilseydim eğer neydi maksadı
hemen yarasına merhem olurdum
dertli bülbül senle hem-dem olurdum
bir dostum olurdu beni anlayan
belki hafiflerdi ağrım o zaman

fahri kaplan

Tags:

28
Haz

Necip Fazıl’ın “Akıl” Şiirini Tazmîn (şiir)

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

NECİP FAZIL’IN “AKIL” ŞİİRİNİ TAZMÎN

“Akıl, akıl olsaydı ismi gönül olurdu.
Gönül gönlü bulsaydı bozkırlar gül olurdu.”

Teslîm olma zevkini bir tatsaydı o sanem,
Pervâne misâlince şevk içre kül olurdu.

Eğer farkedebilse gülün güzelliğini
Bahçesinden ayrılmaz, şeydâ bülbül olurdu.

Verseydi zimamını hakîkat sevdâsına
Aşılmaz tepeleri aşan düldül olurdu.

Kendini aşka uzak tutmasa idi o şuh,
Âşıklar nazarında gâyet makbul olurdu.

Necip Fâzıl, bu sözle yol gösterdi Fahrî’ye:
“Akıl, akıl olsaydı ismi gönül olurdu.”

Fahri Kaplan

Şiirin yer aldığı kitap: Câm-ı Aşk
https://www.kitapyurdu.com/kitap/cami-ask/522693.html

Tags:

28
Haz

Söylesin (şiir)

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

söylesin

nâlân dillerin derdini neyler söylesin
sarhoş rindlerin hâlini meyler söylesin
kimi âşık u kimi mest ü kimi dil-harâb
nedir ahvâli herkes birşeyler söylesin

şâd mı bu bezmde gönüller yoksa nâ-şâd mı
aşk şarâbıyla mest bir rind-i ser-âzâd mı
fânî dünyâda harâb mı acep âbâd mı
nedir ahvâli herkes birşeyler söylesin

fahri kaplan

Şiirin yer aldığı kitap: Câm-ı Aşk
https://www.kitapyurdu.com/kitap/cami-ask/522693.html

Tags:

28
Haz

Karârdan Karâra

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

karârdan karâra

dünyâma şevk gelir nehârdan nehâra
rûhuma zevk gelir bahârdan bahâra

biz ki mecnûn’unuz seni bulmak için
gezeriz bu çölü diyârdan diyâra

aşkınla mest olan âşık-ı bî-karâr
durmaz geçer dâim karârdan karâra

huzûr bulduk seni her anışımızda
unutunca düştük zarârdan zarâra

evvel âvâreydi fahrî şimdi âşık
nasıl düşüverdi o nârdan bu nâra

fahri kaplan

Şiirin yer aldığı kitap: Câm-ı Aşk
https://www.kitapyurdu.com/kitap/cami-ask/522693.html

Tags:

28
Haz

Suyun Raksı (şiir)

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

suyun raksı

dâim kaynayan, dertli rûhum gibi
bir gece vakti şevkle coşsun sular
yine köpürsün yine taşsın sular
öyle taşsın ki görünmesin dibi
dâim kaynayan dertli rûhum gibi

ân gelince de sussun su durulsun
sâkin ve berrâk hâle gelsin ki âb
en hoş aksiyle görününce mehtâb
gönlüm o mâha yeniden vurulsun
vakti gelince sussun su durulsun

fahri kaplan

Tags:

28
Haz

İlhâm (şiir)

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

ilhâm

kaleme gelmezse zorlama sözü
kaleme gelmeyen kelâma gelmez
bir âb-ı hayâttır ilhâm sunulur
susamış şâirin yanınca özü

fahri kaplan

Tags:

28
Haz

Şâir Sözü (şiir)

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

şâir sözü

nicesi var sözle inciler dizer
mîzânla tartılmaz şâirin sözü
kimi sevindirir ve kimi üzer
muammâdır onun gece gündüzü

başka bir renk alır onunla hayâl
sunar bize onu bir girdâb gibi
akınca dilinden lisân âb gibi
dinleyenler duyar depderin hazzı

fahri kaplan

Tags:

28
Haz

Sözün (şiir)

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

sözün

yaz cümle âleme âyân olsun sözün
yaz derdli kalblere dermân olsun sözün

yaz ki kalmasın hîç aşk nedir bilmeyen
seyl-âb-ı eşk gibi tûfân olsun sözün

dâimâ ehl-i dilin meşrebince konuş
gönlünü açana mihmân olsun sözün

münkir-i aşka de en meshûr kelâmı
muannide bile bürhân olsun sözün

at artık gönlünden fahrî mâsivâyı
ne mâl ü mülk ne cân cânân olsun sözün

Fahri Kaplan

Tags:

28
Haz

Hayyâm (şiir)

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

hayyâm

hayattan kâr safâ-yı câm imiş
bir kerre içen meye râm imiş
kimisi onu zındık sansa da
rindlerin mürşidi hayyâm imiş

Fahri Kaplan

Şiirin yer aldığı kitap: Câm-ı Aşk
https://www.kitapyurdu.com/kitap/cami-ask/522693.html

Tags:

28
Haz

Mevlânâ

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

MEVLÂNÂ

Özünde aşka ermiş Mevlânâ
Gönlünde güller dermiş Mevlâna
Aşk meyiyle mest olduğu demler
‘Âh mine’l-aşki’* dermiş Mevlâna

Fahri Kaplan

Şiirin yer aldığı kitap: Câm-ı Aşk
https://www.kitapyurdu.com/kitap/cami-ask/522693.html

______

* Âh min’el-aşkihî ve hâlâtihî
   Ahrake kalbî bi-harârâtihî

28
Haz

Hâşimâne Duyuşlar (şiir)

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

hâşimâne duyuşlar – 1

turuncu ufuklar kızıl nâlân kamışlar
yâkut renkli âbın üstünde yüzen kuşlar
her akşam vakti ilhâm ediyor rûha
derin tahayyüller hâşimâne duyuşlar

Fahri Kaplan

Şiirin yer aldığı kitap: Câm-ı Aşk
https://www.kitapyurdu.com/kitap/cami-ask/522693.html

Tags:

28
Haz

Aşk, Akın, Vuslat (şiir)

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

I – AŞK

Aşk iledir varsa rind gönülde keyf
Ulemâda kalem, akıncıda seyf
Aşksız kişi eder kendisine hayf
Var mıdır âlemde aşktan hoş sadâ

 

II-AKIN

Dem fetih demidir toplar patlasın
Kahraman suvârî ata atlasın
Varsın hiç durmayan atlar çatlaşın
Yanına beklesin bizi şühedâ

 

III- VUSLAT

Kanılmaz bu meye yine ölürüz
Biz cânı vermede hayat buluruz
Dîdâr-ı Hakk ile sermest oluruz
Vuslattır bizlere dünyâya vedâ

 

IV- AŞK, AKIN, VUSLAT

Aşk ile yapıldı binlerce akın
Akın yapan ere vuslat pek yakın
Ardı cennet kokan kızıl âfâkın
Önünde edildi nice cân fedâ

 

Fahri Kaplan

 

Tags:

28
Haz

Şaire Mektup (şiir)

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

ŞAİRE MEKTUP

Sen konuşma şâir, kalemin konuşsun.
Güneşe fer veren elemin konuşsun.
Gönlünden sızmayan çıkmasın dilinden,
Sakın zehir içme nefsinin elinden,
Sen konuşma şâir, kalemin konuşsun.

Sal şu gökkubbeye bâkî bir hoş sadâ!
Bülbüller gideli duyduk hep boş sadâ.
Bari sen ey şair, raksa kaldır sözü;
Yeter ağladığı şimdi güldür sözü.
Sal şu gökkubbeye bâkî bir hoş sadâ!

Fahri Kaplan

Tags:

28
Haz

Bu Gece Karanlığa Gömülmeliyim (şiir)

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

bu gece karanlığa gömülmeliyim 

bu gece karanlığa gömülmeliyim
tâ ki belli olmasın karanlık rûhum
ne ağlamalıyım ben ne gülmeliyim
böylece huzur bulsun bir anlık rûhum
bu gece karanlığa gömülmeliyim

hem ağlamalıyım ben hem gülmeliyim
hayâle getirince geçmiş bir günü
ne sevinmeliyim ne üzülmeliyim
dünü yarını boş ver yaşa bugünü
bu gece ağlamalı hem gülmeliyim
bu gece karanlığa gömülmeliyim

fahri kaplan

Tags:

28
Haz

İki Beyt ve Bazı Beyitler (şiir)

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

İKİ BEYT

Neye yarar kadeh meyle dolmasa
N’eylersin cihânı aşk da olmasa

Pervâne ne yanmakta tat bulmasa
N’eylersin cihânı aşk da olmasa

Fahri Kaplan

***

BAZI BEYİTLER

Gül gibi gülmek gerekir mâşuğa
Tâ ki bülbül sesli âşık inlesin

***

N’ola ben şi’rimde aşkı söylesem
Hangi şâir etmemiş ondan bahis

***

 

Fahri Kaplan

Tags:

28
Haz

Adına Yazdım (şiir)

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

ADINA YAZDIM

Ne ona, ne buna…
Adına yazdım her şiiri

Bir hayalet gibi yaklaştı ve sonra uzaklaştı kaçarcasına.
Bırakmadım peşini,
İnadına yazdım.

Ben bunca sözü söylemezdim
Beni esir eden kelepçeyi vurmasaydı kalbime.
Ben ki esaretime adadım o ateşten sözleri;
Ne bir mefkûreye
Ne kadına yazdım.

Şiir keni silahıyla vurdu beni.
Her ne yazdımsa,
O vuruluşun tadına yazdım.

 

Fahri Kaplan

Şubat 2010 (?)

Tags: