Archive for Temmuz, 2016

13
Tem

TÂZE GAZEL

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

Dil verdikçe neyle sâza gazeller

Başlar semâya pervâze gazeller

 

Nice asırlar şîrîn kelâm ile
Saldı âleme âvâze gazeller

 

Mest oldu uşşâk u rindân bu câm ile

Şâh dedikçe o mest-i nâze gazeller

 

Hayfâ oynandı mîzânıyla sözün

Bu demde bize kim yaza gazeller

 

Kıl terennüm Fahrî şi’r-i âbdârı

Sun safâ ehline tâze gazeller

 

                  Fahri Kaplan

11
Tem

   Yazar: Okan Taştepe    Kategori Genel Güncel

13626611_1045151832219684_742310577383584684_n

 

DON’T FORGET……!