Archive for Aralık 5th, 2015

5
Ara

Aşk Kıt’aları – IV

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

Sanma aşk sırrı cânânın elâ gözünde gizli

Tâ ezelde söylediğin “belâ” sözünde gizli

Şekiller tariften âciz dil dönmez anlatmaya

Uçsuz bucaksız  ummândır insan özünde gizli

 

Fahri Kaplan, “Dil ve Edebiyat”, sayı 38, Şubat 2012.

fkaplan@lafistan.com