18
Kas

Sonsuz Deryâyı Ara Bul

   Yazar: Fahri Kaplan   Kategori: Edebiyat

Taşlıcalı Yahya Bey, ilim ehli olgun kişileri bulmanın, onlarla olmanın önemini vurgulayan bir beytinde şöyle diyor:

Ara bul deryâ-yı bî-pâyânı mânend-i Fırat

İttihâd eyle yüri bir âlim ü dânâ ile (1)

“Fırat Nehri’nin yaptığı gibi sonsuz denizi ara bul, yürü bir âlim ve ârif kimse ile birleş.”

İlim ve irfân ehli bir kişiyi bulmak… Zor olsa da öyle kişilerin yazdığı eserleri okumak. Ham kişiyi pişirir, olgunlaştırır, gönlünü gül bahçesine çevirir. Bir ârifin hoş kelâmı, bir âlimin hakikat ve marifet içeren nükte dolu sözü nice müşkülleri çözer, insanın içine ne inciler serper, onu nasıl bir huzûr iklimine erdirir. Rabbim kimseyi bu tür güzelliklerden mahrûm etmeye, ayırmaya!


(1) Beytin alındığı kaynak: Mehmed Çavuşoğlu, Yahya Bey ve Dîvânından Örnekler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1. Baskı, Haziran 1983,  Ankara.

 

Fahri Kaplan

fkaplan@lafistan.com

Spread the love
Bu Yazı 18th Kasım 2015 Çarşamba Saat 17:45 Edebiyat Kategorisine Yazıldı.

Lütfen Yorum Yaz

İsim
E-Posta Adresiniz
Websiteniz
Yorumunuz