Archive for Ağustos 19th, 2015

19
Ağu

İki Mısra’ ve Bir Tatlı Yaz

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

      Ahmed Hamdi Tanpınar, o kısa ve pek güzel “Bütün Yaz” şiirinin başında da sonunda da aynı huzûr verici mısra’larla bir tatlı yazın hatırasını bizlere de duyurur:

Ne güzel geçti bütün yaz

Geceler küçük bahçede (1)

          Küçük, mütevâzi ama huzûr ve ferahlıkla dolu bir bahçede tadılan bir yaz, kaç ihtişâmlı zamana bedel olmalıdır. Kuşlar ötsün, ağaçlar gölge versin, çay demlensin. Ne güzel bir yazdır o ve şâir bu mısra’larla bize öyle yazların da olduğunu ne güzel hatırlatmış, müjdelemiştir. Tanpınar, bu dünyâdan ayrılalı 53 sene olmuş ama eserleri hâlâ daha bugün yazılmış gibi döne döne okunuyor. Hani 15.asrın güzîde şâiri Necâtî diyordu ya:

 Ey Necâtî yaraşır mutribi şeh meclisinün

Raks urup okuya bu şi’r-i teri döne döne

“Ey Necâti, padişah meclisinin çalgıcısı bu taze şiiri raks eşliğinde döne döne okusa yaraşır”

Mevlâ, her ikisine de rahmet eyleye!

Fahri Kaplan

fkaplan@lafistan.com


(1) Ahmet Hamdi Tanpınar, Bütün Şiirleri, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2005, sayfa 41.