8
Ağu

Kirpiğe Su Vermek

   Yazar: Fahri Kaplan   Kategori: Edebiyat

Münâcât ile başladığımız gün gün beyit yolculuğuna Peygamber Efendimiz -sallallahü aleyhi ve sellem- için yazılmış bir beyitle, yani bir naat beytiyle devam edelim inşaallah. Beyit Fuzûlî’nin meşhûr “Su Kasidesi”nden ve şöyle:

“Ârızın yâdıyla nemnâk olsa müjgânım n’ola
Zâyî olmaz gül temennâsıyle virmek hâre su”  (Fuzûlî)

“(Yâ Rasûlallah -sallallahü aleyhi ve sellem- ! Senin o gül) Yanağını yâd edince kirpiklerim ıslansa şaşılır mı! Gül temenni ederek dikene su vermek zâyî olmaz.”

Şâir, “Güle kavuşmak için dikene su verilmesi beyhûde değildir. Öyleyse Allah Rasûlü’ne -sallallahü aleyhi ve sellem- kavuşmak; onun sevdiklerinden, şefaatine nail olanlardan olmak için de o gül gibi güzel kırmızı yanağı yâd edilince, o müstesnâ çehre hatırlanış ufkunda tebessümüyle bir lem’a gösterince gözlerden yaş akıtmak ve dikene benzeyen kirpikleri o güle kavuşmak için ıslatmak hiç şaşılacak bir durum mudur!” demektedir bir başka ifadeyle. (Fuzûlî, ruhuna rahmet!) Allah, hepimizi o Müstesnâ Gül -sallallahü aleyhi ve sellem- ile beraber haşr eylesin. Allah bizi, Hazreti Peygamber’i  -sallallahü aleyhi ve sellem- seven, O’nun -sallallahü aleyhi ve sellem- tarafından sevilen ve O’nunla -sallallahü aleyhi ve sellem- beraber olanlardan eylesin. Ukbâda da, onun yolunda olmakla dünyâda da… Öyle buyurmuyor mu Efendiler Efendisi Peygamber Efendimiz  -sallallahü aleyhi ve sellem- : “Kişi sevdiği ile berâberdir”*


* Buhari, Edeb 96; Muslim, Birr 165, (2640); Ebu Davud, Edeb 122, (5126); Tirmizi, Zuhd 50, (2388). (Hadîs-i şerîfin kaynakları  ” http://www.kuranikerim.com/kutubi-sitte/3330.html ” internet adresinde bulunmuş, “ http://www.gerzemuftulugu.gov.tr/defter/hadis/?id=126&kategori=Sohbet ” sayfasından da kontrol edilmiştir).

Spread the love
Bu Yazı 8th Ağustos 2015 Cumartesi Saat 21:40 Edebiyat Kategorisine Yazıldı.

Lütfen Yorum Yaz

İsim
E-Posta Adresiniz
Websiteniz
Yorumunuz