Archive for Ağustos 7th, 2015

7
Ağu

“Allah Adın Zikr Edelim Evvelâ”

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

                  بسملله الرحمان الرحيم

            BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRAHÎM

Allah adı ile sözümüz bereket bulsun. Gün gün beyit yolculuğuna bir münâcât (yakarış, dua) beyti ile başlayalım; İslâmî edebiyatlardaki inceliğe uyalım. Klasik Türk edebiyatındaki ve diğer İslâmî edebiyatlardaki divanlar, genellikle münâcât ile başlar. Biz de öyle yapalım. Bu da hemen hepimizde yer etmiş, milletçe benimsediğimiz bir şiir olan Süleyman Çelebî Hazretleri’nin güzel “Mevlid”inden yani “Vesîletü’n-Necât”dan (Kurtuluş Vesilesi) olursa ‘âlâ olur diye düşünüyorum. Asırları aşmış bu güzîde eser, sıkça duyduğumuz üzere,  Allah adı ile başlar. Biz dahî öyle başlayalım ki satırlarımız bereket bulsun:

“Allah adın zikr edelim evvelâ
Vâcib oldur cümle işde her kula” (Süleyman Çelebî)

Tags:

7
Ağu

Gün Gün Beyitler

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

Düşündüm de… Bu sitede sizlerle gün gün beyitler paylaşsak. Her gün olur mu bilmiyorum ama bunu sık sık yapmak istiyorum. Böylece gün gün “hâlis şiirden” bir çiçekle hem okuru selâmlamış hem de güzel bir beyti okuyanlarla beraber tatmış oluruz. Devamına da kısa bir açıklama, şerh, not vb. ekleyerek tabii ki…  Bazen bu bir beyt yerine bir kaç mısra’ da olabilir . İnşaallah güzel şiirlerde buluşmak temennisiyle… Duyduğunuz, okuduğunuz “hoş sadâ” olsun!