5
Mar

Âleme Od Bırakır Söz

   Yazar: Fahri Kaplan   Kategori: Edebiyat

Selîkî -Allah rahmet eylesin-… Sehî Bey Tezkiresi’nde (16. yüzyıl) hakkında üç kısa cümle ve bir beyitle bilgi verilen şair. Bir beyit amma ne güzel bir beyit:

Arz-ı hâl etmeye ey şâh nice açam dehenüm

 Âleme od bıragur sûz-ı dilümden suhanum

Şu mânâda söylüyor Selîkî: “Ey şah (olan Sevgili)! Hâlimi arz etmek için ağzımı nice açayım? (Zira) Gönlümün tutuşmuşluğundan (dolayı) sözlerim âleme ateş bırakır.”

Şair, sevgiliye hâlini arz edemiyor, zira gönlündeki yangının âleme ateş bırakmasından çekiniyor. Elbet, hâlini arz edemedikçe de bu yangın içten içe devam edecek, âşığı pişirecektir.

Şâirin dile getirdiği hâl mumun etrafında dönen dolaşan, dönüp dolaştıkça yanan, yandıkça dönüp dolaşan ve mumda benliğini eriten pervaneye ne kadar da benziyor. Zâten âşık, aşkının keyfiyetine ve yaşadığı hâle göre, yeri gelir pervâne olur kavrulur, yeri gelir bülbül olur inler, Ferhâd olur dağlar yarmaya, Mecnûn olur çöller kavurmaya, İbrâhim (aleyhisselâm) gibi nâre düşer; o nâr gül bahçesine döner, Yâr’e düşer.

Peki, beytiyle – esasen ufkumuzu çok çok aşsa da- bu güzel iklimlerde seyahatimize vesile olan Selikî kimdi? Geniş bir araştırma daha çok bilgi verebilir, ancak ben şimdilik -en azından- Sehi Bey’in verdiği bilgiyi paylaşayım. Şöyle ki: “İlim ehlindendir. İlimle uğraşan hoş tabiatlı kimsedir.”

İlmine bereket! Şiiri ne lezzet! Selîkî’ye Mevlâ’dan rahmet!..

                   Fahri Kaplan

___________

Faydalanılan Eserler:

-İsmail Parlatır, Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Yargı Yayınevi, Ankara, 2011.

-Sehi Bey,Tezkire, Hazırlayan: Mustafa İsen, Tercüman 1001 Temel Eser,Eylül 1980, İstanbul.

Spread the love
Bu Yazı 5th Mart 2014 Çarşamba Saat 01:12 Edebiyat Kategorisine Yazıldı.

Lütfen Yorum Yaz

İsim
E-Posta Adresiniz
Websiteniz
Yorumunuz