28
Eki

Molla Câmî’nin Ummanından İki Damla

   Yazar: Metin Topçu   Kategori: Edebiyat

 

15. yüzyılda yaşamış dünyaca ünlü Fars âlim ve şâir Câmî’den bir kıt’a ve bir beyit:

Yâ Resûlallah! Çi bâşed çün seg-i Ashab-ı Kehf?

Dahil-i cennet şevem der zümre-i ashab-ı tû,

O reved der cennet, men der cehennem key revast?

O seg-i Ashab-ı Kehf, men seg-i ashab-ı tû…

 ( Ya Resûlallah! Ne olur Ashab-ı Kehf’in köpeği gibi ben de senin ashabının arasında cennete gireyim. O cennete gitsin ben cehenneme, reva mıdır? O Ashab-ı Kehf’in köpeği, ben senin ashabın köpeğiyim. )

***

“Ne zamana kadar hevâ ve hevesinin peşinde dolaşacak, gerçek aşk yerine nefsinin arzusuna meyledeceksin? Servinin gölgesine örtünü sermişsin de servinin varlığından haberin yok; gölgede oyalanıyorsun.”

Spread the love

Tags:

Bu Yazı 28th Ekim 2008 Salı Saat 12:06 Edebiyat Kategorisine Yazıldı.

Lütfen Yorum Yaz

İsim
E-Posta Adresiniz
Websiteniz
Yorumunuz