Archive for Şubat 20th, 2008

20
Şub

Radyo-Televizyon

   Yazar: feyza    Kategori Genel Güncel

RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Türkiye’de kitle iletişim yayıncılığı alanında nitelikli ve yaratıcı bireyleri yetiştirmeyi öncelikli hedef olarak kendisine belirlemiştir.Bu nedenle Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü akademik ve mesleki uygulamaların iç içe geçtiği bir eğitim programını uygulamaktadır.
Bölüm  uygulamaya yönelik derslerde  radyo ve televizyon program yapımcılığı ve yayıncılığı açısından zengin  teknik altyapısını da kullanmaktadır.
Öğrenciler mezun olduktan sonra çalışmayı düşündükleri alanda uzmanlaşmaya yönlendirilmekte, seçmeli dersleri radyo programcılığı, TV programcılığı, radyo-TV haberciliği ve TV gazeteciliği, ,TV reklamcılığı, grafik tasarım, fotoğraf ya da film ile iletişim çalışmaları ağırlıklı olmak üzere seçebilmektedir. Tüm bu uzmanlaşmaya yönelik dersler ardışık bloklardan oluşmaktadır

           FEYZA KAPLAN

20
Şub

GAZETECİLİK

   Yazar: feyza    Kategori Genel Güncel

Gazetecilik,basın sektörünün gereksindiği mesleki bilgi ve becerileri, haberciliğin toplumsal boyutunu da kapsayacak biçimde araştırmak ve öğretmek amacıyla öğretime başlamıştır.Bölümün iletişim ve genel kültür dışındaki vurgu alanları; fotoğrafçılık, bilgisayarla tasarım, radyoculuk, gazetecilik ve televizyon haberciliğidir.
Bu bölüm, belirtilen alanlarda, bir gazetede yer alan haber öğelerinin toplanması, yazımı, tasarımı ve basımına ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgileri ve haber içeriğinin uygun bir biçimde kodlanarak yorumlanmasını öğretmektedir. Ayrıca toplumsal bir kurum olarak basının ekonomik, siyasal ve kültürel boyutlarına ilişkin bilgileri vermektedir.
Bölümden mezun olan öğrenciler, haber ajanslarında, ulusal ve yerel gazetelerde, kamu ve özel radyo ve televizyon kuruluşlarında; kısacası basın yayın ile ilgili her alanda çalışabilirler. Öğrenciler muhabirlik, haber fotoğrafçılığı, editörlük, radyo yayıncılığı, TV haber programcılığı ve görsel yönetmenlik gibi görevleri başarıyla üstlenebilecek bilgi ve beceriye sahip olarak mezun olmaktadırlar.
Bölümden mezun olan öğrencilerin büyük çoğunluğu medya sektöründe  çalışmaktadır.
Gazetecilik Bölümü  öğrenciye genel  bir sosyal bilim formasyonu kazandırma amacını gütmektedir.Bunun yanında  öğrencinin iletişim bilimine ilişkin  gerekli kuramsal  bilgileri alması ve  alanda sağlam bir altyapı kazanması amaçlanmaktadır.
Bu nedenle ilk dönemden  itibaren  genel sosyal bilim formasyonuna yönelik derslerin arasına iletişim alanına ilişkin dersler de serpiştirilerek bir yandan da öğrencinin iletişim alanına yönelmesi  sağlanmaktadır.
Böylece  öğrencinin  hem genelde sosyal bilimler alanındaki bilgi birikiminin artırılması hem de iletişim alanında eleştirel ve analitik düşünüş yeteneğinin geliştirilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.
Diğer yandan Bölümde gerek kuramsal düzeyde gerekse  uygulamaya dönük olarak verilen derslerle öğrencinin mesleğe daha donanımlı bir biçimde hazırlanmasına, meslekte  yaratıcı ve sorun çözücü bir  kişilik olarak kendisini ortaya koymasına katkıda bulunulmaya  çalışılmakta.
Programda yer alan  Gazeteciliğe Giriş, Haber Toplama ve Yazma Teknikleri, Gazete Yazı Türleri, Masa Üstü Yayıncılık, Web Tasarımı, İnternet Gazeteciliği, Konuşma ve Röportaj Teknikleri gibi derslerle de  öğrencinin gazetecilik mesleğine uygulama alanında da en donanımlı biçimde hazırlanmasına  katkı sağlama hedefi güdülmektedir.

Tags: