24
Oca

Söz Sultanları’nda AÅŸk

   Yazar: admin   Kategori: Edebiyat

Şâirin en büyük aÅŸkı gökkubbeye bırakacağı bir hoÅŸ sadâdır. Zaten o hep bu hoÅŸ sadâyı yakalamak için kelimelerle mısralar, beyitler, ÅŸiirler yazar. Zira bilir ki boÅŸ sadâ kaybolur ancak hoÅŸ sadâ bâkî kalacaktır. O yüzden şâirler bir güzel sözün, bir güzel sesin peÅŸinden aÅŸkla koÅŸarlar. En büyük ses şâirlerimizden, Kanûnî devrinin yüzakı, şâirler sultanı (Sultânü’ÅŸ-Åžuarâ) Bâkî bakın ne diyor:“Avazeyi bu aleme Davud gibi sal
Baki kalan bu kubbede bir hoÅŸ sada imiÅŸ”
  Devrinde yaÅŸayan nice devlet adamının bugün adlarının anılmadığını gözönüne alırsak adını hoÅŸ sadâsı ile gökkubbeye nakÅŸetmiÅŸ Bâkî’nin ne kadar haklı olduÄŸu ortadadır.    20. asra geldiÄŸimizde mısralarında sözün mûsikîye dönüştüğü şâirimiz Yahyâ Kemâl, saf ÅŸiirin kaynağı olan güzel sese aÅŸkını bir rubâîsinde şöyle anlatıyor:“Yâ Râb ne müsavâtı ne hürriyyeti ver
Hattâ ne o yoldan gelecek şöhreti ver
Hep neşve veren aşkı terennüm dilerim
Ya Rab bana bir ses yaratan kudreti ver”

Büyük şâirlerimize bir de bu yönden bakarsak onlara böyle güzel sözleri söyletenin aşkın ta kendisi olduğunu görmüş oluruz.                                                                          Fahri Kaplan

Spread the love

Tags:

Bu Yazı 24th Ocak 2008 Perşembe Saat 14:18 Edebiyat Kategorisine Yazıldı.

Lütfen Yorum Yaz

İsim
E-Posta Adresiniz
Websiteniz
Yorumunuz